LOADING IMAGES

بیوفتومتر Eppendorf BioPhotometer مدل D30

قیمت: تماس بگیرید
برند: Eppendorf
مدل: D 30

بیوفتومتر

 

معرفی

Eppendorf BioPhotometer D30 نسل 3 دستگاه اسپکتروفتومتر Eppendorf است که به یک استاندارد ثابت  تبدیل می شود. طول موج های از پیش تعریف شده معمول به

راحتی قابل انتخاب هستند و امکان برنامه ریزی سریع و ساده را دارند. کاربران با دستورالعمل های کوتاه و ساده روی صفحه ، در هر مرحله  راهنمایی می شوند. لامپ فوق العاده

پایدار زنون به زمان گرم شدن نیاز ندارد و اندازه گیری آن معمولاً 5 ثانیه طول می کشد. داده های خام و پردازش شده به وضوح در صفحه بزرگ رنگی ارائه

می شوند و می توانند مستقیماً از دستگاه در قالب های مختلف رایج صادر شوند. UVette® Eppendorf یكبار مصرف اندازه گیری را با كمتر از 50 میلی لیتر نمونه انجام

می دهند و Eppendorf µCuvette® G1.0 این مورد را تا 1.5 میكرولیتر از نمونه كاهش می دهد.

ویژگی ها

اندازه گیری های جذب برای یک یا چند طول موج ثابت


برنامه های خاص UV را با نسبت های خلوص خودکار تعیین کنید


برنامه های از پیش برنامه ریزی شده برای شروع سریع و برنامه های کاربردی با ارزیابی از طریق فاکتور ، سری استاندارد 


برنامه یکپارچه و حافظه نتایج را دارد


فرایند نرم افزار هدایت شده برای به حداقل رساندن خطاها


سازگار با سلولهای اندازه گیری استاندارد ، نیمه میکرو و میکرو حجم


طول موج ثابت بدون حرکت قطعات برای مدت زمان طولانی


سابقه خودآزمایی و کالیبراسیون یکپارچه برای مستندات


انتقال داده از طریق رابط USB ، اترنت یا از طریق ایمیل و چاپ مستقیم نتایج


خروجی داده ها به عنوان عکسهای صفحه * .PNG ، Microsoft Excel یا فایلهای PDF ایمن در یک درایو فلش USB استاندارد یا از طریق ایمیل


مشخصات فنی

کمی سازی اسید نوکلئیک

کمی سازی پروتئین مستقیم (UV 280 nm)

اندازه گیری میکروولوم از طریق μCuvette G1.0 برای نمونه های بسیار غلیظ

اندازه گیری رشد باکتریها (OD 600)

سنجش های رنگ سنجی برای تعیین مقدار پروتئین ، به عنوان مثال ، BCA ، Bradford ، Lowry

340 نانومتر: سنجش های نقطه پایانی با استفاده از NADPH یا NAPH

405 نانومتر: روشهای انتهایی با استفاده از پارا نیتروفنول

490 نانومتر: روش سمیت سلولی

اندازه گیری انتقال

اینسترو کنترل | تامین و واردات تجهیزات آزمایشگاهی در ایران