مس فلومتر چیست؟ چگونه کار می کند, نکات قبل از خرید مس فلومتر

مس فلومتر چیست؟

معرفی مس فلومتر

مس فلومتر نوعی دبی سنج است و دستگاهی است که دبی جرمی سیال در حال حرکت در لوله را با دقت بالا اندازه گیری می کند.

دبی جرمی با دبی حجمی - که حجم را در واحد زمان اندازه گیری می کند - متفاوت است.

نرخ جریان جرمی جرم را در واحد زمان اندازه گیری می کند.

اندازه گیری جریان انبوه اساس اکثر فرمولاسیون های دستور العمل، تعیین تعادل مواد، صورتحساب، و عملیات انتقال نگهبانی در سراسر صنعت است.

با توجه به اینکه این اندازه‌گیری‌ها حیاتی‌ترین اندازه‌گیری‌های جریان در یک کارخانه پردازش هستند،

قابلیت اطمینان و دقت تشخیص جریان جرم بسیار مهم است. اندازه گیری جریان انبوه اساس اکثر فرمولاسیون های دستور العمل، تعیین تعادل مواد

صورتحساب، و عملیات انتقال نگهبانی در سراسر صنعت است.ب ا توجه به اینکه این اندازه‌گیری‌ها حیاتی‌ترین اندازه‌گیری‌های جریان در یک کارخانه

پردازش هستند، قابلیت اطمینان و دقت تشخیص جریان جرم بسیار مهم است.

مس فلومتر چگونه کار می کند؟

دو فناوری جریانی که برای اندازه گیری مس فلومتر استفاده می شوند، اینرسی و حرارتی هستند.

اینرسی متر که به عنوان فلومتر کوریولیس شناخته می شود، از اثر کوریولیس برای اندازه گیری دبی جرمی استفاده می کند.

هنگامی که یک سیال در یک لوله جریان دارد از طریق وارد کردن مکانیکی چرخش ظاهری به لوله تحت شتاب کوریولیس قرار می گیرد

مقدار نیروی انحرافی ایجاد شده توسط اثر اینرسی کوریولیس تابعی از سرعت جریان جرمی سیال خواهد بود.

فلومترهای جرمی حرارتی همچنین دبی جرمی مایعات و گازها را به طور مستقیم و عملکرد را بر اساس اصول انتقال حرارت با استفاده از عنصر گرمایش و سنسورهای دما اندازه
گیری می کنند .

انواع مدل های مس فلومتر

مس فلومتر کوریولیس

فلومترهای جرمی کوریولیس یک شتاب مصنوعی کوریولیس - یک نیروی ظاهری که نسبت به یک قاب در حال چرخش عمل می کند - وارد جریان جریان می کند و با تشخیص تکانه زاویه ای حاصل، دبی جرمی را اندازه گیری می کند. هنگامی که یک سیال در یک لوله جریان دارد و از طریق وارد کردن مکانیکی چرخش ظاهری به لوله تحت شتاب کوریولیس قرار  می گیرد، مقدار نیروی انحرافی ایجاد شده توسط اثر اینرسی کوریولیس تابعی از سرعت جریان جرمی سیال خواهد بود.

مس فلومتر حرارتی

فلومترهای جرمی حرارتی همچنین دبی جرمی گازها و مایعات را مستقیماً اندازه گیری می کنند. این کنتورها یا با وارد کردن مقدار مشخصی از گرما به جریان جاری و اندازه‌گیری تغییر دمای مربوطه یا با حفظ یک پروب در دمای ثابت و اندازه‌گیری انرژی مورد نیاز برای انجام این کار عمل می‌کنند. اجزای یک دبی سنج حرارتی پایه شامل دو سنسور دما و یک بخاری الکتریکی بین آنها می باشد. بخاری می تواند به داخل جریان سیال بیرون بزند یا می تواند خارج از لوله باشد.

ترمال مس فلومتر

ترمال مس فلومتر جریان جرم گازها و مایعات را مستقیماً اندازه گیری می کنند. اندازه گیری های حجمی تحت تأثیر تمام شرایط محیط و فرآیند است که بر حجم واحد تأثیر می گذارد و یا به طور غیرمستقیم بر افت فشار تأثیر می گذارد ، در حالی که اندازه گیری جریان جرم تحت تأثیر تغییرات ویسکوزیته ، چگالی ، دما یا فشار قرار نمی گیرد. ترمال مس فلومتر ها اغلب در نظارت یا کنترل فرآیندهای مربوط به جرم مانند واکنش های شیمیایی که به جرم نسبی مواد غیر واکنشی بستگی دارد ، استفاده می شوند.

مس فلومتر توربین پروانه ای

دبی سنج توربین پروانه ای از دو عنصر دوار در جریان سیال استفاده می کند، یک توربین و یک پروانه. هر دو دارای کانال ها یا مسیرهایی هستند که مایع می تواند از آنها عبور کند. پروانه با سرعت ثابت حرکت می کند و توسط موتور سنکرون به حرکت در می آید. موتور پروانه را از طریق یک کوپلینگ مغناطیسی به حرکت در می آورد و در حین عبور سیال در کنتور، سرعت زاویه ای را به سیال منتقل می کند. توربین پایین دست تمام تکانه زاویه ای سیال را حذف می کند و گشتاور متناسب با تکانه زاویه ای دریافت می کند. توربین توسط فنری مهار می شود که از زاویه ای منحرف می شود که متناسب با گشتاورهای اعمال شده توسط سیال بر روی آن است و مقداری از جریان جرمی را ارائه می دهد.

مس فلومتر توربین دوقلو

مس فلومتر توربین دوقلو بر اساس اصل اینرسی سیال کار می کنند. این نوع مس فلومتر دارای دو چرخ توربین دوار است و هر دو دارای پره های متفاوتی هستند. آنها توسط یک جفت انعطاف پذیر در داخل لوله به هم متصل می شوند. همانطور که هر چرخ توربین سعی می کند با سرعت خاص خود بچرخد، اینرسی سیال باعث ایجاد گشتاور دیفرانسیل بین آنها می شود. هر چه سرعت جریان جرمی بیشتر باشد، جابجایی زاویه ای بین دو چرخ بیشتر می شود.

مس فلومتر اندرس هاوزر سایز 3 اینچ مدل 83F80 دما بالا

مس فلومتر اندرس هاوزر مدل 83F80 سایز 3 اینچ

مس فلومتر کوریولیس اندرس هاوزر سایز ⅜ اینچ

مس فلومتر کوریولیس اندرس هاوزر سایز 3/8 اینچ

کاربرد مس فلومتر

مس فلومتر ها اغلب در نظارت یا کنترل فرآیندهای مرتبط با جرم (مانند واکنش های شیمیایی) که به جرم نسبی مواد تشکیل دهنده واکنش نداده، مانند فرمولاسیون دستور پخت، تعیین تعادل مواد و عملیات انتقال صورت حساب و نگهداری بستگی دارد، استفاده می شود. از آنجایی که اینها حیاتی ترین اندازه گیری های جریان در یک کارخانه فرآوری هستند، قابلیت اطمینان و دقت اندازه گیری جریان جرم بسیار مهم است.

فلومتر های جرمی کوریولیس در کاربردهای مختلف در صنایع مختلف و همچنین در کاربردهای علمی - برای اندازه گیری گازها و مایعات خورنده و تمیز استفاده می شود. آنها دقت بالایی در اندازه گیری جریان جرم، اندازه گیری چگالی، اندازه گیری دما و ویسکوزیته ارائه می دهند.

فلومتر جرمی حرارتی اغلب در نظارت یا کنترل فرآیندهای مرتبط با جرم مانند واکنش های شیمیایی که به جرم نسبی مواد تشکیل دهنده واکنش نداده بستگی دارد استفاده می شود. برخی از کاربردهای آتی جریان گاز برای کنتورهای جرمی حرارتی شامل اندازه گیری هوای احتراق در دیگهای بزرگ، اندازه گیری گاز فرآیند نیمه هادی در صنایع شیمیایی و پتروشیمی، کاربردهای تحقیق و توسعه، کروماتوگرافی گازی، و فیلتر و تست نشت می باشد.

در تشخیص جریان جرمی بخارات و گازهای تراکم پذیر، اندازه گیری تحت تأثیر تغییرات فشار و یا دما قرار نمی گیرد. یکی از قابلیت‌های فلومتر های جرمی حرارتی، اندازه‌گیری دقیق دبی گاز یا سرعت کم گاز (زیر ۲۵ فوت در دقیقه) است - بسیار کمتر از آن چیزی که با هر دستگاه دیگری قابل تشخیص است.

فلومترهای حرارتی در صورتی که در حالت اختلاف دمای ثابت کار کنند، برد بالایی (10:1 تا 100:1) را فراهم می کنند. از سوی دیگر، اگر گرمای ورودی ثابت باشد، توانایی تشخیص تفاوت‌های دمایی بسیار کوچک محدود می‌شود و دقت و بردپذیری کاهش می‌یابد. در جریان های معمولی، خطاهای اندازه گیری معمولاً در محدوده 1-2٪ در مقیاس کامل هستند.

محدودیت های مس فلومتر چیست؟

فلومتر های جرمی می توانند بردپذیری بسیار بالا و دقت معقولی داشته باشند، اما محدودیت های جدی نیز دارند.

فلومترهای جرمی کوریولیس به سرعت جریان بالایی برای تشخیص نیاز دارند - و این منجر به افت فشار بالا می شود. فلومتر های کوریولیس در مقایسه با سایر فلومترها گران هستند و همچنین برای لوله های با اندازه بزرگتر در دسترس نیستند.

مشکلات بالقوه دبی سنج جرمی حرارتی شامل تراکم رطوبت (در گازهای اشباع) در آشکارساز دما است. چنین تراکمی باعث می شود دماسنج پایین بیاید و می تواند منجر به خوردگی شود. پوشش یا تجمع مواد روی سنسور نیز از انتقال حرارت جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود که کنتور پایین بیاید. منابع احتمالی اضافی خطا شامل تغییرات در گرمای ویژه ناشی از تغییرات در ترکیب گاز است.

جریان مایعات و گازها نیاز به نظارت مستمر و هوشیار با اندازه گیری ها و قرائت های دقیق و دقیق دارد. خطا در خواندن، محاسبات و تنظیمات باعث کاهش کارایی و آسیب احتمالی تجهیزات می شود. درک علل مشکلات قرائت کنتورها می تواند از تعمیرات احتمالی و توقف تولید جلوگیری کند. در زیر چند نمونه از شرایطی وجود دارد که می‌توانند در قرائت‌های مس فلومتر یا آسیب به فلومتر مشکل ایجاد کنند.

 • دوغاب:
  • دوغاب حاوی ذرات ریز کمتر از 60 تا 100 میکرون است و می تواند ته نشین یا غیر ته نشین باشد. ذرات موجود در دوغاب می توانند ساینده باشند و یک فلومتر را فرسوده کنند یا منعقد شده و خط را مسدود کنند.
 • حباب های هوا:
  • در سیستم‌های باز، در معرض هوا، ناخالصی‌ها و هوا را می‌توان با یک سیال ترکیب کرد تا حباب‌هایی ایجاد کند. در دبی سنج های گردابی حباب های هوا از ایجاد گرداب جلوگیری می کنند. در فلومترهای اولتراسونیک از امواج اولتراسونیک که منجر به اختلال در عملکرد و قرائت نادرست می شود جلوگیری می کنند.
 • انحرافات در جریان:
  • هنگامی که یک سیال در یک لوله مستقیم جریان دارد، سرعت جریان یکنواخت و پایدار است. خمیدگی یا زوایای یک لوله باعث می شود سرعت جریان تغییر کند و نامنظم شود و از مرکز لوله دور شود یا چرخش پیدا کند. مقدار خطای اندازه گیری به میزان بی نظمی بستگی دارد.
 • لرزش لوله:
  • راه های مختلفی برای ایجاد ارتعاش در لوله ها وجود دارد که شامل کارکرد ماشین آلات نزدیک لوله یا باز و بسته شدن شیرها می شود. در برخی موارد، هنگامی که یک سیال به لوله وارد می شود، می تواند باعث ایجاد لرزش شود. کوریولیس و گرداب متر اندازه گیری های مناسبی را در آن شرایط ارائه نمی دهند. این در مورد فلومترهای اولتراسونیک که تحت تأثیر ارتعاشات نیستند، مهم نیست.

دقت مس فلومتر

عملکرد یک فلومتر با میزان خطا و دقت اندازه گیری های آن اندازه گیری می شود. دقت یک فلومتر بر حسب درصد بیان می شود:

نرخ جریان - %R
مقیاس کامل - %FS
دهانه کالیبره شده - %CS
حد بالای محدوده - %URL
هنگام بحث در مورد دقت نرخ جریان، محاسبات باید بر حسب درصدی از نرخ واقعی بیان شود که می تواند حداقل، معمولی یا حداکثر باشد. این تعیین ها می توانند به انتخاب فلومتر جرم مناسب برای یک عملیات کمک کنند.

 

10 نکته قبل از خرید مس فلومتر

اساس انتخاب خوب فلومتر، درک روشنی از الزامات یک کاربرد خاص است. بنابراین باید زمان برای ارزیابی کامل ماهیت سیال فرآیند و نصب کلی صرف شود.

1- سیالی که توسط دبی سنج اندازه گیری می شود (هوا، آب و ...) چیست؟

2- آیا به اندازه گیری نرخ و یا مجموع سازی از فلومتر نیاز دارید؟

3- اگر مایع آب نباشد، ویسکوزیته مایع چقدر است؟

4- آیا مایع تمیز است؟

5- آیا به نمایشگر محلی روی فلومتر نیاز دارید یا به خروجی سیگنال الکترونیکی نیاز دارید؟

6- حداقل و حداکثر دبی فلومتر چقدر است؟

7- حداقل و حداکثر فشار فرآیند چقدر است؟

8- حداقل و حداکثر دمای فرآیند چقدر است؟

9- آیا سیال از نظر شیمیایی با قطعات استفاده شده در مس فلومتر سازگار است؟

10- مس فلومتر چند اینچ مناسب من است؟

کلام آخر

اینسترو کنترل وارد کننده و ارائه دهنده تجهیزات ابزار دقیق است. محصولات مختلفی مانند فلومتر، ترانسمیتر فشار، ترانسمیتر دما ، ترانسمیتر سطح و .... اما شرکت اینستروکنترل به عنوان ارائه دهنده اصلی مس فلومتر برند اندرس هاوزر در ایران فعالیت می‌کند و محصولات این برند را تامین و در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.

در انتها این که شناخت محصولات اورجینال و تشخیص آنها از محصولات کپی و تقلبی ممکن است برای شما سخت باشد. به همین دلیل توصیه ما این است که در خرید مس فلومتر از افراد متخصص در این زمینه کمک بگیرید شما می توانید برای دریافت راهنمایی بیشتر با ما در شرکت فنی مهندسی اینسترو کنترل به عنوان وارد کننده مس فلومتر در ایران تماس بگیرید و با کارشناسان ما مشورت کنید.

 

اینسترو کنترل | تامین و واردات انواع مس فلومتر در ایران

#مس فلومتر #مس-فلومتر