پروتکل هارت  HART

 

HART چگونه کار می کند ؟
 

"HART" مخفف Highway Addressable Remote Transducer است. پروتکل HART از استاندارد Frequency Shift Keying (FSK) برای سوار کردن سیگنال های ارتباطی

دیجیتال در سطح پایین در بالای 4-20mA استفاده می کند. این امر امکان برقراری ارتباط میدانی دو طرفه را فراهم می کند و امکان ایجاد اطلاعات اضافی فراتر از متغیر فرآیند

عادی به / از یک ابزار درست زمینه ای را فراهم می کند.


پروتکل HART بدون قطع شدن سیگنال 4-20mA با سرعت 1200 بیت بر ثانیه ارتباط برقرار می کند و به یک برنامه میزبان (master) اجازه می دهد تا در هر ثانیه دو یا چند به

روزرسانی دیجیتال از یک دستگاه زمینه هوشمند دریافت کند. از آنجا که سیگنال FSK دیجیتال فاز مداوم است ، هیچ تداخلی با سیگنال 4-20mA وجود ندارد. پروتکل HART دو

کانال ارتباطی همزمان را ارائه می دهد: سیگنال آنالوگ 4-20mA و یک سیگنال دیجیتال. سیگنال 4-20mA با اندازه گیری اولیه (در مورد یک ابزار درست) با استفاده از حلقه جریان

4-20mA - سریعترین و قابل اطمینان ترین استاندارد صنعت ، ارتباط برقرار می کند. اطلاعات اضافی دستگاه با استفاده از یک سیگنال دیجیتالی که روی سیگنال آنالوگ سوار می

شود ، منتقل می شود.


سیگنال دیجیتال حاوی اطلاعاتی از دستگاه است از جمله وضعیت دستگاه ، تشخیص ، مقادیر اضافی اندازه گیری شده یا محاسبه شده و غیره. با هم ، دو کانال ارتباطی یک راه حل

ارتباطی کامل و کم هزینه و بسیار قوی ارائه می دهند که استفاده و پیکربندی آن آسان است .

سیگنال هارت

 

⇔⇔ هارت کالیبراتور 475 امرسان ⇔⇔

 

ارتباط HART بین دو دستگاه مجهز به HART رخ می دهد ، به طور معمول یک دستگاه زمینه هوشمند و یک سیستم کنترل یا نظارت. ارتباط با استفاده از سیم استاندارد درجه ابزار

دقیق و استفاده از سیم کشی استاندارد و روش های خاتمه انجام می شود.

پروتکل هارت

فناوری HART یک پروتکل master / slave است ، به این معنی که دستگاه فیلد هوشمند (slave) فقط درصورت مکالمه توسط استاد صحبت می کند. پروتکل HART می تواند در

حالت های مختلف مانند نقطه به نقطه یا چند قطره برای انتقال اطلاعات به / از ابزارهای درست زمینه و سیستم های کنترل یا نظارت مرکزی استفاده شود.


پروتکل HART حداکثر برای دو استاد (اولیه و متوسطه) فراهم می کند. این اجازه می دهد تا استادان ثانویه مانند ارتباطات دستی بدون تداخل در ارتباطات به / از اصلی اصلی ،

به عنوان مثال سیستم کنترل / نظارت استفاده شوند.

هارت کامینکشن

پروتکل HART به کلیه ارتباطات دیجیتال با دستگاه های زمینه در پیکربندی های شبکه به نقطه یا چند قطره اجازه می دهد:

سیگنال هارتاتصال هارت به دستگاه

 

همچنین یک حالت ارتباطی "پشت سر هم" اختیاری وجود دارد که در آن یک دستگاه می تواند به طور مداوم یک پیام پاسخ استاندارد HART را پخش کند. نرخ بالاتر بروزرسانی

با این حالت ارتباطی انفجار اختیاری امکان پذیر است و استفاده از آن معمولاً به پیکربندی نقطه به نقطه محدود می شود.

 

اینسترو کنترل | تامین و فروش انواع تجهیزات ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی