برند «ABB»

معرفی:                                                                                                                                                     ABBASEA Brown Boveri "

ABB در نتیجه ادغام یک شرکت چند ملیتی است که از ادغام شرکت سوئدی ASEA و شرکت سوئیسی  Boveri & Cie  در سال 1988 ایجاد شده است.در حال حاضر دفتر مرکزی این شرکت در شهر زوریخ سوئیس قرار دارد. شرکت ABB عمدتا در زمینه رباتیک، برق، تجهیزات الکتریکی سنگین و فناوری اتوماسیون فعالیت می کند.

این شرکت در سال 2016 براساس فهرست جهانی  Fortune 500 ،در میان شرکت های معتبر دنیا رتبه 286 را کسب کرده است.شرکت ABB عضو 23 ساله این  فهرست جهانی می باشد.