برند «ChauvinArnoux»

 

اینسترو کنترل نمایندگی رسمی تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی چاوین آرنوکس فرانسه در استان خراسان

معرفی

گروه صنعتی چاوین آرنوکس به عنوان یک رهبر در بحث ساخت،تهیه و تولید تجهیزات اندازه گیری در رنج وسیعی  از کاربری های فشار ضعیف گرفته تا فشار متوسط و همچنین انواع صنایع و کاربری های زیست محیطی،کنترل کیفیت و .... فعالیت دارند. در سال 1883 رافائل چاوین و رنه ارنوکس با هم قرارداد همکاری را امضا نمودند و بدین صورت کمپانی CHAUVIN-ARNOUX تاسیس گردید. طی 125 سال فعالیت، این کمپانی به یک گروه تخصصی در زمینه تولید تجهیزات اندازه گیری مقادیر الکتریکی و فیزیکی تبدیل شده است.  سیاست صنعتی گروه CHAUVIN-ARNOUX تولید در سه کارخانه در فرانسه برای ساخت و فراهم آوردن محصولات برندهای CHAUVIN-ARNOUX و METRIX و MULTIMETRIX می باشد و همچنین مالک کارخانه ای در ایالات متحده برای ساخت و تامین مارکت محلی این کشور نیز می باشد.

نمایندگی برند چاوین آرنوکس فرانسه

برند چاوین آرنوکس


محصولات