برند «KOBOLD»

KOBOLD Messring GmbH، یکی از شرکت های مهندسی ،پیشرو در زمینه  ابزار دقیق بین المللی، در سال 1980 توسط کلائوس کوبولد تاسیس شد.