برند «KROHNE»

شروع > 1921

شرکت کرونه در سال 1921 در شهر دویسبورگ آلمان توسط آقای لودویگ کرونه تاسیس گردید.اولین محصول این شرکت یک فلومتر سطح متغیر یا همان روتامتر بود.

این شرکت در سال 1936 از امکانات اجاره شده به ساختمانهای متعلق به شرکت که در جنگ دوم جهانی نابود شدند،نقل مکان کرد.در طی و بعد از جنگ جهانی دوم،لودیگ کرونه و پسرش جان خود را از دست دادند.بعد از این دو،همسر لودیگ(آنا) اداره شرکت را بر دست گرفت.

شروع دوباره! > 1949

در سال 1949، آنا،از نواده ی 28 ساله اش، کریستین رادومکار دوبیک، خواستار ملحق شدن او به شرکت شد.
کریستین رادومکار دوبیک، مسئولیت های خود را به زودی برعهده گرفت و تحت رهبری او با نیروی کار اولیه تنها 8 نفر،رشد کرد تا تبدیل به یک شرکت پیشرو و یکی از نوآورانه ترین تولید کنندگان برای دستگاه های اندازه گیری جریان شد.

ادامه دارد...