فلومتر مغناطیسی

 

فلومتر الکترومغناطیسی چه کاری انجام می دهد؟

فلومتر الکترومغناطیسی (جریان سنج مغناطیسی یا مغناطیس سنج) جریان سنجی حجمی است که هیچ قسمت متحرکی ندارد و برای کاربردهای فاضلاب یا

هر مایعی که رسانا یا مبتنی بر آب باشد ایده آل است. جریان سنج مغناطیسی به طور کلی با هیدروکربن ها ، آب مقطر و بسیاری از محلول های غیر آبی

کار نخواهد کرد). همچنین برای کاربردهایی که افت فشار کم و نگهداری کم مورد نیاز است ایده آل هستند.

اصل کار جریان سنج مغناطیسی چیست؟

قانون فارادی کارکرد یک فلومتر الکترومغناطیسی بر اساس قانون فارادی است که بیان می کند ولتاژ ناشی از عبور از هر هادی در هنگام حرکت در زاویه های راست از طریق یک میدان مغناطیسی متناسب با سرعت آن هادی است.

فرمول فارادی

E متناسب با V x B x D است:

E = ولتاژ ایجاد شده در یک رسانا

V = سرعت رسانا

B = قدرت میدان مغناطیسی

D = طول هادی

برای استفاده از این اصل در اندازه گیری جریان با یک جریان سنج مغناطیسی ، لازم است ابتدا بیان کنیم که سیال اندازه گیری شده باید هدایت الکتریکی

داشته باشد تا اصل فارادی اعمال شود. همانطور که در طراحی فلومترهای مغناطیسی اعمال می شود ، قانون فارادی نشان می دهد که ولتاژ سیگنال (E) به

سرعت مایع متوسط ​​(V) قدرت میدان مغناطیسی (B) و طول هادی (D) بستگی دارد (که در این حالت فاصله بین الکترودها). در مورد فلومترهای

مغناطیسی به سبک ویفر ، یک میدان مغناطیسی در کل سطح مقطع لوله جریان ایجاد می شود (شکل 1). اگر این میدان مغناطیسی به عنوان عنصر اندازه

گیری فلومتر مغناطیسی در نظر گرفته شود ، می توان دریافت که عنصر اندازه گیری در کل سطح مقطع فلومتر در معرض شرایط هیدرولیکی قرار دارد.

با فلومترهای سبک درج ، میدان مغناطیسی از کاوشگر وارد شده به بیرون تابش می کند 

سوال هایی در مورد خرید فلومتر مغناطیسی

سیال چیست؟


آیا به نمایشگر انتگرال یا نمایشگر از راه دور نیاز دارید


آیا به خروجی آنالوگ نیاز دارید؟


حداقل و حداکثر دبی برای جریان سنج چقدر است؟


حداقل و حداکثر فشار فرآیند چقدر است؟


حداقل و حداکثر دمای فرآیند چقدر است؟


آیا مایع از نظر شیمیایی با قطعات استفاده شده متر سنج سازگار است؟


اندازه لوله چقدر است؟


آیا لوله همیشه پر است؟


سه نوع متداول جریان سنج مغناطیسی وجود دارد.

الزامات خاص کار شما تعیین می کند که کدام فلومتر مغناطیسی بهتر است:

1- فلومتر  مغناطیسی Insertion - برای کاربردهای لوله های بزرگ بهترین است
2- فلومتر مغناطیسی خطی-برای کاربردهایی که نیاز به دقت بالا دارند یا نیاز به نرخ جریان بالاتر دارند ، بهترین حالت است
3- فلومتر های مغناطیسی جریان کم-برای کاربردهای کم جریان بهترین است

چگونه یک فلومتر مغناطیسی را نصب کنید؟

ملاحظات نصب کنتورهای جریان مغناطیسی عمود نصب یا Insertion

مکانی را برای سنسور انتخاب کنید که نمایه جریان به طور کامل مشخص و تحت هیچ گونه اختلالی قرار نگیرد. حداقل 10 قطر لوله مستقیم در بالادست و 5 قطر در پایین

دست توصیه می شود. برخی شرایط ممکن است به 20 قطر لوله یا بیشتر در بالادست نیاز داشته باشند تا نمایه جریان مشخص را تضمین کنند. جریان سنج

مغناطیسی عمود نصب یا Insertion به  هوا در الکترودها حساس است. اگر فکر میکنید  که لوله کاملاً پر است ، سنسور را با زاویه 45 تا 135 درجه نصب کنید.

ملاحظات نصب فلومتر مغناطیسی خطی

فلومتر های خطی به اندازه روش های نصب نیازی به لوله مستقیم ندارند. حداقل 5 تا 10 قطر لوله مستقیم در بالادست و 1 تا 2 قطر در پایین دست توصیه می شود.

در لوله های عمودی جریان باید همیشه بالا و پایین نرود. این جریان سنج ها به هوا بسیار حساس هستند. فلومتر های مغناطیسی نمی تواند هوای ورودی را از سیال

فرایند تشخیص دهد. بنابراین، هوا باعث می شود که جریان سنج ماگ بالا خوانده شود.

نمونه هایی از فلومتر مغناطیسی

 

فلومتر مغناطیسی PROMAG 53 W

PROMAG 53W

 

فلومتر مغناطیسی اندرس هاوزر مدل پرومگ P300

PROMAG P300

فلومتر مغناطیسی مدل پرومگ H300

PROMAG H300

کلام آخر

لازم به ذکر است که نسخه ها و مدل های مختلفی از فلومتر مغناطیسی در بازار موجود است که هر کدام از آنها قیمت های متفاوتی دارند.این تفاوت قیمتی

ممکن است کار شمارابرای انتخاب سخت تر کند و به همین دلیل باید سعی کنید از افراد متخصص و آشنا به این دستگاه ها کمک بگیرید. در آخر امیدواریم

که این مطلب به شناخت شما نسبت به فلومتر مغناطیسی  کمک کرده باشد و حداقل موارد عمومی مرتبط با این مبحث را درک کرده باشید. انتخاب

و خرید فلومتر مغناطیسی و همچنین نصب آن در فرایند یک موضوع تخصصی است که باید به کمک کارشناسان حرفه ای و افراد آموزش دیده انجام

گیرد. تیم فنی مهندسی اینسترو کنترل آماده است اگرسوالی دارید یا در موارد خاصی دچار ابهام شده‌اید، می توانیدبا کارشناسان ما ، در تماس باشید.

لینک های مفید

اندرس هاوزر

ترمال مس فلومتر

جک های هیدرولیکی چطور کار می کنند؟

اینسترو کنترل | تامین و واردات فلومتر های مغناطیسی در ایران