برند «MicroMotion»

 

ابزار دقیق میکروموشن

برند MicroMotion

اندازه گیری جریان و چگالی برتر

فن آوری های Micro Motion Coriolis ، تراکم و ویسکوزیته Emerson با ارائه مهارت برتر در اندازه گیری جریان ،

ضمن اطمینان و بینش لازم برای بهبود مستمر ایمنی و کارایی در مهمترین کاربردهای فرآیند ، به مشتریان نیاز دارند.

برای بیش از 30 سال ، دستگاه های اندازه گیری جریان و اندازه گیری تراکم Micro Motion Coriolis پیشرو در جهان

Emerson استانداردی را برای اندازه گیری قابل اطمینان ، قابل تکرار و عملکرد بالا تعیین کرده اند. با استفاده از فناوری

پیشرو در صنعت ، گسترده ترین گستردگی محصولات ، و تخصص و پشتیبانی بی نظیر در برنامه ، می توانید برای

عملکرد و ارزش بی نظیر روی جریان سنج های Micro Motion حساب کنید.

 

اینسترو کنترل | تامین ، فروش تجهیزات MicroMotion در ایران