برند «Pepperl+Fuchs»

ابزار دقیق پپرل فوکس

برند Pepperl+fuchs

شعار کمپانی پپرل+فوکس: نیاز شما را حس می کنیم


در سال 1954، والتر پپرل و لوودویگ فاکس یک کارگاه کوچک نوآورانه تولید رادیو با دیدگاه کارآفرینی و خوداتکایی در مانهایم آلمان بنا کردند. تجربه ای که این دو از این طریق به

دست آوردند به تولید ایده های جدید انجامید و به تولید کالاهای جدید برای مشتریان جدید ادامه دادند. نتیجه نهایی این مساله اختراع سوئیچ مجاورتی توسط این دو بود. این اختراع

نقطه شروع داستان موفقیت کمپانی این دو نفر بود.

امروزه Pepperl + Fuchs توسط مشتریان سراسر جهان به عنوان یک پیشگام و مبتکر در فناوری محافظت در برابر انفجار الکتریکی و فناوری حسگر شناخته شده است. تمرکز

اصلی همیشه بر نیازها است: با اشتیاق به اتوماسیون و فناوری پیشگامانه ، متعهد است که اکنون و آینده با مشتری همکاری میکند. پپرل فوکس خواسته های بازارهای شما ،

توسعه راه حل های خاص و ادغام آنها در فرآیندهای شما را درک می کند.

فروش 2020

650 میلیون یورو

کارمندان

5900 در سراسر جهان

بخشها
سنسورهای صنعتی
محافظت در برابر انفجار

 

پپرل فوکس آلمان

 اینسترو کنترل | تامین و واردات تجهیزات Pepperl+Fuchs در ایران