LOADING IMAGES

محلول بافر کالیبراسیون ORP

قیمت: تماس بگیرید
برند: InstruControl
مدل: INS-ORP-51

 محلول بافر کالیبراسیون ORP
 

معرفی و مشخصات محلول بافر کالیبراسیون ORP

ORP یک نوع انرژی پتانسیل ذخیره شده است که هر لحظه آماده به کار میباشد . این انرژی لزوما فعال نیست اما ما میدانیم که وجود دارد و قابل

اندازه گیری است . این انرژی بالقوه را به صورت پتانسیل الکتریکی در واحد میلی ولت (mV) اندازه گیری میکنیم .

معمولا از دستگاههای بسیار حساس که مقدار بسیار جزئی ولتاژ را اندازه گیری میکنند و به نام ORP METER شناخته میشوند برای اندازه گیری

استفاده میشود . در واقع ما حضور اکسیدکننده ها و یا عوامل کاهش آنها و بار الکتریکی را میسنجیم .

ORP بیانگر این واقعیت است که سهم مواد اکسیده نسبت به مواد احیا شده در محیط چه اندازه است و بر این اساس مقادیر مثبت (زمانی که مواد

اکسید شده محیط بیشتر است) و یا منفی(وقتی مواد احیا شده بیشتر باشد) به این کمّیت تعلّق می گیرد.

pH بالا، دارای خاصیت احیاکنندگی و ORP منفی است. و pH پایین خاصیت اکسیدکنندگی و ORP مثبت دارد. اکسیداسیون همان چیزی است که

سبب قهوه ای شدن سیب و زنگ زدگی فلزات می شود. ماده احیا کننده دقیقاً چیزی است که مانع از فرایند اکسیداسیون می شود و یا آن رابه تاخیر

می اندازد. ماده کاهنده این کار را با دادن الکترون انجام می دهد.به عبارت دیگر می توانیم بگوییم یک ماده کاهنده، درحقیقت آنتی اکسیدان است.

O.R.P تا حد زیادی نشان دهنده دسترسی مواد به اکسیژن و یا سایر مواد اکسید کننده است.بنابراین دانستن مقدار O.R.P یا ظرفیت اکسیداسیون و

احیا شاید به خودی خود  اهمیتی نداشته باشد بلکه این اهمیت بدان سبب است که می تواند نشان دهنده وضعیت حضور اکسیژن و یا فقدان آن

باشد.

محلول کالیبراسیون ORP به کاربران این امکان را میدهد که از صحت مقدارهای بدست آمده خود توسط الکترود ها اطمینان کافی را کسب کنند.

 

اینستروکنترل|تامین وفروش انواع محلول بافر کالیبراسیون ORP