LOADING IMAGES

محلول بافر کالیبراسیون PH

قیمت: تماس بگیرید
برند: InstruControl
مدل: INS-PH-51

 

 محلول بافر کالیبراسیون PH

معرفی محلول بافر کالیبراسیون PH

PH مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی یا بازی بودن یک محلول است.

هرچه محلول اسیدی تر باشد عدد pH کوچکتر، و هر چه بازی تر باشد عدد pH بزرگتری خواهد داشت.

در دمای اتاق (۲۵ درجه سلسیوس)، آب خالص نه خاصیت اسیدی و نه خاصیت بازی دارد و در نتیجه عدد pH آن برابر ۷ خواهد بود.

مقیاس pH یک مقیاس لگاریتمی بوده و نشان دهنده معکوس غلظت یون هیدروژن موجود در محلول است (یعنی هر چه pH کمتر باشد، غلظت

یون هیدروژن بیشتر است). این به آن دلیل است که رابطه مورد استفاده برای محاسبه pH تخمین منفی لگاریتم بر مبنای ۱۰ غلظت مولار یون‌های

هیدروژن موجود در محلول می‌باشد. به صورت دقیق تر، pH منفی لگاریتم در مبنای ۱۰ فعالیت یون‌های هیدروژن است.

در دمای ۲۵ درجه سلسیوس، هر محلولی که pH کمتر از ۷ داشته باشد، اسیدی و هر محلولی که pH بزرگتر از ۷ داشته باشد محلولی بازی خواهد

بود. مقدار pH خنثی بستگی به دمای محیط دارد. هر چه دما بیشتر باشد مقدار pH خنثی از ۷ کمتر خواهد بود. مقدار pH برای اسیدهای فوق قوی

حتی می‌تواند زیر ۰، و برای محلول‌های بازی فوق‌العاده قوی بالای ۱۴ شود.

محلول کالیبراسیون PH به کاربران این امکان را میدهد که از صحت مقدارهای بدست آمده خود توسط الکترود ها اطمینان کافی را کسب کنند.

محلول بافر کالیبراسیون PH

اینستروکنترل | تامین وفروش انواع محلول بافر کالیبره PH